Oferta

Działalność Kulturalna 

ZESPOŁY MUZYCZNE

* Orkiestra Dęta OSP w Tokarni - kapelmistrz Janusz Jędrocha
* Orkiestra Dęta OSP w Krzczonowie - kapelmistrz Robert Bylica
* Orkiestra Dęta Skomielna Czarna i Bogdanówka - kapelmistrz Andrzej Jędrysek

ZESPOŁY REGIONALNE

* Kliszczacy Zespół Regionalny z Tokarni - kierownik Stanisław Funek
* Mali Kliszczacy Zespół Regionalny z Tokarni - kierownik Małgorzata Pęcek
* Średni Kliszczacy Zespół Regionalny z Tokarni - kierownik Małgorzata Pęcek
* Mali Krzczonowianie Zespół Regionalny z Krzczonowa


PRACOWNIE

* Pracownia Plastyczna Na Piętrze - Dwór Targowskich w Tokarni - Ryszarda Gaździcka
* Warsztaty Fotograficzno-filmowe - Dwór Targowskich w Tokarni - Kazimierz Gaździcki, Bartłomiej Dyrcz

* Pracownia Plastyczna - świetlica KCK w Skomielnej Czarnej - Andrzej Słonina
* Pracownia Pisania Ikon - o. Marcin Świąder

GALERIA DWOREK - Dwór Targowskich w Tokarni - cykliczne wystawy czasowe
SALA DWORSKA REPREZENTACYJNA - stała wystawa historycznaIZBA REGIONALNA - stała wystawa


Zapraszamy!